A MEMORIA E O SEU SILENCIO
A MEMORIA E O SEU SILENCIO
GALEGO
RAMÓN PARADA JUSTEL
GALEGO