DETALLE DE EXPOSICIÓN
CRISTIÁNS PUROS DE ÁFRICA
LUIS LÓPEZ
NAS ARREDADAS TERRAS AFRICANAS ONDE HAI 3000 ANOS HABITABA A MíTICA RAIñA DE SABA, DE QUEN O ANTIGO TESTAMENTO DI QUE VIAXOU A XERUSALéN EN TEMPOS DO REI SALOMóN, ENCóNTRANSE OS CRISTIáNS ORTODOXOS COPTOS, OS úNICOS CRISTIáN AFRICANOS QUE NON FORON CONVERTIDOS POLAS COLONIZACIóNS E QUE MANTEñEN OS SEUS CULTOS E TRADICIONS COA MESMA PUREZA QUE HAI MáIS DE MIL ANOS.
Sala CRISTIÁNS PUROS DE ÁFRICA: 11 obras
Duración Definida

27/10/2010

28/11/2010