DETALLE DE EXPOSICIÓN
MÚSICA DE PEDRA E CANTOS DE PEREGRINACIÓN
MARTÍN CÓDAX
EXPOSICIóN DE INSTRUMENTOS MEDIEVAIS DA COLECCIóN MARTíN CODAX.
Sala instrumentos medievais: 18 obras
Duración Definida

14/10/2010

07/11/2010